Gimnazijos pedagogai

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Nr.

Vardas Pavardė Specialybė

Kvalifikacija

1. Romas Aleksandravičius Choreografijos mokytojas Vyr. mokytojas
2. Silvija Asadauskienė Anglų k. mokytoja Metodininkė
3. Elvyra Aukščionienė Matematikos mokytoja Metodininkė
4. Rita Baltrušaitienė Lietuvių k. mokytoja Ekspertė
5. Eugenija Bitkevičienė Technologijų mokytoja Metodininkė
6. Audrius Budinavičius Fizikos mokytojas Vyr. mokytojas
7. Sada Bukšnienė Kūno kultūros mokytoja Ekspertė
8. Giedrė Gapšytė Muzikos mokytoja  –
9. Elvyra Marija Gimbutienė Ekonomikos mokytoja Metodininkė
10. Dalia Grėbliūnienė Istorijos mokytoja Vyr. mokytoja
11. Skaistė Jakienė Biologijos mokytoja Metodininkė
12. Danutė Jarmalavičienė Anglų k. mokytoja Ekspertė
13. Laimutė Jocienė Matematikos mokytoja Metodininkė
14. Nivita Jagentavičienė Bibliotekos vedėja
15. Loreta Kablytė Matematikos mokytoja Ekspertė
16. Violeta Kamarūnienė Lietuvių k. mokytoja Ekspertė
17. Deimantė Karaliūtė Pavaduotoja ugdymui Metodininkė
18. Jolanta Karčiauskienė Geografijos mokytoja Metodininkė
19. Kazimieras Kondratavičius Tautinių šokių mokytojas Ekspertas
20. Rita Kulakauskaitė psichologė
21. Juozas Kvietinskas Dailės mokytojas Ekspertas
22. Reda Lauraitienė Informacinių technologijų mokytoja Metodininkė
23. Verutė Lekešienė Rusų k. mokytoja Metodininkė
24. Laimutė Lingytė Lietuvių k. mokytoja Metodininkė
25. Edvardas Liniovas Informacinių technologijų mokytojas Metodininkas
26. Violeta Mečinskienė Anglų k. mokytoja Ekspertė
27. Rasa Miliuvienė Istorijos mokytoja Metodininkė
28. Jurgita Mižutavičienė Bibliotekininkė
29. Darius Mulvinskas Kūno kultūros mokytojas Metodininkas
30. Nida Mulvinskienė Kūno kultūros mokytoja Metodininkė
31. Regina Navickienė Anglų k. mokytoja Metodininkė
32. Daiva Noreikaitė Istorijos mokytoja Metodininkė
33. Angelina Petrauskienė Vokiečių k. mokytoja Ekspertė
34. Silva Poškuvienė Istorijos mokytoja Metodininkė
35. Rasa  Valackaitė-Pranckūnienė Tikybos mokytoja Vyr. mokytoja
36. Rasa Rinkevičienė Lietuvių k. mokytoja Metodininkė
37. Jolita Ryzgelienė Chemijos mokytoja Metodininkė
38. Nomedas Špilkovas Chemijos mokytojas Metodininkas
39. Vytautas Švabauskas Akomponiatorius
41. Jolanta Stankūnienė Socialinė pedagogė Metodininkė
42. Renata Stasiukynaitė Prancūzų k. mokytoja
43. Daiva Škelevaitė Meno vadovė  –
44. Robertas Tamutis Matematikos mokytojas Metodininkas
45. Audronė Timofejevienė Anglų k. mokytoja Metodininkė
46. Gitana Vėterienė Lietuvių k. mokytoja Metodininkė
47. Dalia Vitkienė Anglų k. mokytoja Metodininkė
48. Laima Vosylienė Logopedė
Spec. pedagogė
Metodininkė
49. Rimutė Aurutė Valauskienė Biologijos mokytoja Vyr. mokytoja
50. Vitalija Zujevaitė Etikos mokytoja Vyr. mokytoja
51. Antanas Žvaginis Fizikos mokytojas Vyr. mokytojas