Gimnazijos pedagogai

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija Kab. Nr.
1. Asta Karlienė Direktorė
2. Romas Aleksandravičius Choreografijos vyr. mokytojas Aktų salė
3. Silvija Asadauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė 235
4. Elvyra Aukščionienė Matematikos mokytoja metodininkė 225
5. Rita Baltrušaitienė Lietuvių k. mokytoja ekspertė 205
6. Eugenija Bitkevičienė Technologijų mokytoja metodininkė TK
7. Audrius Budinavičius Fizikos mokytojas metodininkas 209
8. Sada Bukšnienė Kūno kultūros mokytoja ekspertė. Sporto s.
9. Gintautas Daškus Technologijų mokytojas metodininkas 126, TK
10. Danutė Jarmalavičienė Anglų k. mokytoja ekspertė 246
11. Giedrė Gapšytė Muzikos mokytoja 200
12. Dalia Grėbliūnienė Istorijos vyr. mokytoja 129
13. Skaistė Jakienė Biologijos MM 130
14. Laimutė Jocienė Matematikos mokytoja metodininkė 107
15. Nivita Jagentavičienė Bibliotekos vedėja Biblioteka
16. Jolanta Karčiauskienė Geografijos mokytoja metodininkė 247
17. Deimantė Karaliūtė Pavaduotoja ugdymui 242
18. Indrė Kazlauskaitė-Nefė Psichologė 238
19. Kazimieras Kondratavičius Tautinių šokių mokytojas ekspertas Aktų salė
20. Inga Kublickienė Ekonomikos mokytoja metodininkė 226
21. Juozas Kvietinskas Dailės, braižybos mokytojas ekspertas 228
22. Reda Lauraitienė IT mokytoja metodininkė 212
23. Verutė Lekešienė Rusų k. mokytoja metodininkė 223
24. Edavardas Liniovas IT mokytojas metodininkas 201
25. Violeta Mečinskienė Anglų k. mokytoja ekspertė 245
26. Jurgita Mižutavičienė Informacinio centro vadovė 234
27. Darius Mulvinskas Kūno kultūros mokytojas metodininkas Sporto salė
28. Nida Mulvinskienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė Sporto salė
29. Regina Navickienė Anglų k. mokytoja metodininkė 237
30. Daiva Noreikaitė Istorijos MM 227
31. Gitana Parulienė (Vėterienė) Lietuvių k. mokytoja metodininkė 105
32. Angelina Petrauskienė Vokiečių k. mokytoja ekspertė 239
33. Silva Poškuvienė Istorijos, pilietiškumo mokytoja MM 233
34. Rasa  Valackaitė-Pranckūnienė Tikybos vyr. mokytoja/ spec. pedagogė 113
35. Rasa Rinkevičienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė 129
37. Nomedas Špilkovas Chemijos mokytojas metodininkas 210
38. Daiva Škelevaitė Meno vadovė (teatras, drama) 108
39. Vytautas Švabauskas Akomponiatorius Aktų salė
40. Jolanta Stankūnienė Socialinė pedagogė metodininkė 109
41. Robertas Tamutis Matematikos mokytojas metodininkas 106
42. Audronė Timofejevienė Anglų k. mokytoja metodininkė 236
43. Rimutė Aurutė Valauskienė Biologijos mokytoja metodininkė 204
44. Dalia Vitkienė Anglų k. mokytoja metodininkė 224
45. Vitalija Zujevaitė Etikos vyr. mokytoja 222
46. Antanas Žvaginis Fizikos vyr. mokytojas 206