Gimnazijos pedagogai

Eil. Nr. Vardas Pavardė Pareigos, kvalifikacinė kategorija Kab. Nr.
1. Asta Karlienė Direktorė
2. Romas Aleksandravičius Choreografijos vyr. mokytojas Aktų salė
3. Silvija Asadauskienė Anglų k. mokytoja metodininkė 235
4. Elvyra Aukščionienė Matematikos mokytoja metodininkė 225
5. Artūras Bliumas Matematikos mokytoja metodininkas 225
6. Rita Baltrušaitienė Lietuvių k. mokytoja ekspertė 205
7. Eugenija Bitkevičienė Technologijų mokytoja metodininkė TK
8. Audrius Budinavičius Fizikos mokytojas metodininkas 209
9. Sada Bukšnienė Kūno kultūros mokytoja ekspertė. Sporto s.
10. Gintautas Daškus Technologijų mokytojas metodininkas 126, TK
11. Danutė Jarmalavičienė Anglų k. mokytoja ekspertė 246
12. Rimantė Jankauskienė Muzikos mokytoja 200
13. Dalia Grėbliūnienė Istorijos vyr. mokytoja 129
14. Loreta Trotienė Biologijos MM 130
15. Laimutė Jocienė Matematikos mokytoja metodininkė 107
16. Nivita Jagentavičienė Bibliotekos vedėja Biblioteka
17. Jolanta Karčiauskienė Geografijos mokytoja metodininkė 247
18. Deimantė Karaliūtė Pavaduotoja ugdymui 242
19. Indrė Kazlauskaitė-Nefė Psichologė 238
20. Kazimieras Kondratavičius Tautinių šokių mokytojas ekspertas Aktų salė
21. Daiva Misonienė Ekonomikos mokytoja metodininkė 226
22. Juozas Kvietinskas Dailės, braižybos mokytojas ekspertas 228
23. Lijana Pabilionė IT vyr. mokytoja 212
24. Verutė Lekešienė Rusų k. mokytoja metodininkė 223
25. Edavardas Liniovas IT mokytojas metodininkas 201
26. Violeta Mečinskienė Anglų k. mokytoja ekspertė 245
27. Jurgita Mižutavičienė Informacinio centro vadovė 234
28. Darius Mulvinskas Kūno kultūros mokytojas metodininkas Sporto salė
29. Nida Mulvinskienė Kūno kultūros mokytoja metodininkė Sporto salė
30. Ramutė Vaznonienė Anglų k. mokytoja metodininkė 237
31. Daiva Noreikaitė Istorijos MM 227
32. Gitana Parulienė (Vėterienė) Lietuvių k. mokytoja metodininkė 105
33. Raimonda Jazukevičienė Vokiečių k. vyr. mokytoja 239
34. Silva Poškuvienė Istorijos, pilietiškumo mokytoja MM 233
35. Rasa  Valackaitė-Pranckūnienė Tikybos vyr. mokytoja/ spec. pedagogė 113
36. Rasa Rinkevičienė Lietuvių k. mokytoja metodininkė 129
37. Nomedas Špilkovas Chemijos mokytojas metodininkas 210
38. Daiva Škelevaitė Meno vadovė (teatras, drama) 108
39. Vytautas Švabauskas Akomponiatorius Aktų salė
40. Jolanta Stankūnienė Socialinė pedagogė metodininkė 109
41. Robertas Tamutis Matematikos mokytojas metodininkas 106
42. Audronė Timofejevienė Anglų k. mokytoja metodininkė 236
43. Rimutė Aurutė Valauskienė Biologijos mokytoja metodininkė 204
44. Vitalija Zujevaitė Etikos vyr. mokytoja 222
45. Antanas Žvaginis Fizikos vyr. mokytojas 206