Apie mūsų gimnaziją

gim

Apie mūsų gimnaziją

Įstaigos pavadinimas: Kauno „Santaros“ gimnazija

Įstaigos teisinė forma: biudžetinė įstaiga

Adresas: Baltų pr. 51, Kaunas LT-48239

El. adresas: santarosvm@santara.kaunas.lm.lt

Tel./faks: (8 37) 377539

Įstaigos juridinio asmens kodas: 190139844

Kauno „Santaros“ gimnazija – IT ir ekonomikos gimnazija, kurioje dominuoja tyrimais ir praktika paremtas mokymas (is), kur bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, ugdomos asmenybės – lyderės.

Teikti pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programų kokybišką  išsilavinimą, ugdyti visapusiškus inovatyvius, pasitikinčius, atvirus, skleidžiančius tyrimų idėjų laisvę, nuomonių įvairovę lyderius.

 „Suvienykime širdis gerumui ir santarvei“, – teigia gimnazijos moto, o užfiksuotos vertybės atsispindi gimnazijos kasdieninėse veiklose. 

1989 m. rugsėjo 1d. Šilainių mikrorajone iškilmingai atidaryta 51-oji vidurinė mokykla. Rugsėjo pirmosios skambutis į klases pakvietė 557 moksleivius. Tuo metu dirbo 46 pedagogai. Antraisiais mokyklos gyvavimo metais mokinių skaičius jau buvo 960 ir kasmet augo. 1991 m. nuo antros klasės pradėtas sustiprintas anglų, vokiečių, prancūzų kalbų mokymas. Atidarius 51-ąją vid. m-klą, pirmuoju direktoriumi paskirtas A. Brezgys. Jis šias pareigas ėjo iki 1994 m., po to direktore tapo Violeta  Gedgaudaitė. 1997 m. 51-oji vid. mokykla rugsėjį pasitiko jau nauju pavadinimu, jai buvo suteiktas „Santaros“ vidurinės mokyklos vardas. 1998 m. mokyklai suteiktas ekonominės pakraipos gimnazinių klasių statusas, veikė ekonominė praktinė bendrovė „Papirusas“. 2000 m. įvestas profilinis mokymas. 2001m. rugsėjį pasitikome neįprastai – „Santaros“ vidurinei mokyklai oficialiai buvo suteiktas keturmetės gimnazijos statusas. Nuo 2003 m. „Santaros“ gimnazija dalyvauja YFU mainų programoje, 2004 m. mokykla tampa UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo nare, vykdančia gabių mokinių ugdymo projektą.  Nuo 2004 m. gimnazijoje rengiama „Santaros“ garbės premijos įteikimo šventė. 

2005 m. Kauno „Santaros“ gimnazija tampa Vilniaus universiteto partnere bei įgaliotu ECDL testavimo centru Lietuvoje. 2007-2009 m. gimnazija dalyvauja COMENIUS daugiašaliame projekte „Paaugliai Europoje“, 2007 m. UNESCO asocijuotų mokyklų projekte „Pietų Kaukazas – Europos dalis“. 2008 m. „Santaros“ gimnazijoje įkurtas profesinio orientavimosi taškas, taip pat pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu. 2009 m. gimnazijai suteikta licencija vykdyti programą „ Tarptautiniai jaunimo apdovanojimai“  ir sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Kauno valstybiniu dramos teatru. 2011 m. gimnazija tapo ECDL Fondo atstovybės Lietuvoje įgaliotu testavimo centru. 2012 m. suteiktas Europos Socialinio Fondo akademijos diplomas. 

2015 m. gimnazijos direktore paskirta Asta Karlienė. Nuo 2015 metų gimnazija tapo išgryninta gimnazija – pradėta įgyvendinti pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programos. 2015 m. Kauno „Santaros“ gimnazija Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros yra įvertinta kaip Lietuvos „Geros mokyklos“ koncepciją atitinkanti gimnazija. Nuo 2015 m. gimnazija dalyvauja tarptautiniuose Erasmus + projektuose, organizuojama respublikinė Jaunųjų mokslininkų konferencija „Iššūkis tyrėjams“. 2017 metų kovo  29 d. įvyksta pirmasis „Ekonomikos galaktikos“ renginys, atveria duris IT ir ekonomikos laboratorija, toliau puoselėjamos modernios edukacinės erdvės mokiniams: įrengtos biologijos, STEAM laboratorijos, Medijų klasė ir kt. Nuo 2018 metų vykdomas tarptautinis AIESEC socialinis projektas „Atvira Lietuva“, gimnazija dalyvauja tarptautiniame projekte „Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės“. 

Prioritetinė Kauno „Santaros“ gimnazijos mokinių neformalaus ugdymo sritis – jaunimo tautinių šokių kolektyvas „Santariečiai“, įkurtas dar 1991 m. Jam vadovauja mokytojas ekspertas Kazimieras Kondratavičius. „ Santariečiai“ – miesto, respublikos ir pasaulinių dainų ir šokių švenčių dalyviai. Jie – konkursų „Graži mūsų šeimynėlė“, „ Aguonėlė“ ir „Šokis mus jungia“ daugkartiniai laureatai ir prizininkai. Šokėjai sėkmingai dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose bei konkursuose Čekijoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Italijoje, Kroatijoje, Vokietijoje.