Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė Jolanta Stankūnienė
105 kabinetas

Socialinės pedagogės veiklos planas

Pagalbos vaikui tvarkos aprašas

  • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį.
  • Informuoja mokinius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
  • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.).
  • Konsultuoja nemokamo maitinimo ir kitos socialinės pagalbos teikimo klausimais.
  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.
  • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą.
  • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija.
  • Prireikus lanko mokinius namuose.

DARBO GRAFIKAS

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ JOLANTA STANKŪNIENĖ

SAVAITĖS DIENA KONSULTACIJŲ LAIKAS DARBO LAIKAS
I 10.00-12.00 7.45-14.00
II 8.00-10.00 7.45-10.00
III 8.00-10.00 7.45-10.00
IV 10.00-12.00, 12.30-13.30  7.45-14.00
V 8.00-10.00