Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė Jolanta Stankūnienė
109 kabinetas

Socialinės pedagogės veiklos planas

  • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį.
  • Informuoja mokinius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
  • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.).
  • Konsultuoja nemokamo maitinimo ir kitos socialinės pagalbos teikimo klausimais.
  • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.
  • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą.
  • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
  • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi mokinių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija.
  • Prireikus lanko mokinius namuose.

Savaitės diena

Konsultacijų laikas Darbo laikas

Pietų pertrauka

I

10.00 – 14.00 7.30-17.00 12.00-12.30

II

9.00 – 15.00 7.30-14.00 12.00-12.30

III

9.00 – 14.00 7.30-17.30

12.00-12.30

IV

9.00 – 14.00 7.30-14.00

12.00-12.30

V ____ 7.30-14.00

12.00-12.30