Namų darbų ruošos klubas

 

NAMŲ DARBŲ RUOŠOS KLUBAS

Vyksta Informaciniame centre, 234 kabinete

Pirmadieniais – penktadieniais nuo 14:00 iki 16:00 val.

Atsakingos Rasa Valackaitė – Pranckūnienė ir Jurgita Mižutavičienė

 

 

NAMŲ DARBŲ RUOŠOS KLUBO UŽDAVINIAI:
1. Įtvirtinti pamokoje išeitą medžiagą, panaikinti mokymosi spragas.
2. Formuoti teigiamą požiūrį į mokymąsi.
3. Ugdyti mokinio pareigingumą, atsakomybę ir savarankiškumą.
4. Skatinti domėjimąsi mokomuoju dalyku,  įgytas žinias taikyti praktiškai.
NAMŲ DARBŲ SKYRIMO PRINCIPAI:
1. Namų darbų užduočių turinį, formas, trukmę nustato mokytojas.
2. Namų darbų užduotys gali būti:
2.1. Trumpalaikės – privaloma atlikti iki kitos dalyko pamokos.
2.2. Ilgalaikės – privaloma atlikti iki sutartos datos.
3. Mokytojas gali nustatyti, kad kai kurios ilgalaikės namų darbų užduotys gali būti laikomos atsiskaitomaisiais darbais.