Specialioji pedagogė

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Spec.pedagogės veiklos planas

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

  • Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminis įvertinimas.
  • Pagalba įsisavinant nesuprastą mokomąją medžiagą.
  • Sutrikusių funkcijų lavinimas.
  • Pagalba adaptacijos sunkumų turintiems mokiniams.
  • Tėvų, mokytojų konsultavimas, metodinės pagalbos teikimas.

 

Specialioji pedagogė Rasa Valackaitė – Pranckūnienė

112 kabinetas

El. paštas: rasele.vp@gmail.com

Mob. tel. +37064035130

Gimnazijos specialiosios pedagogės priėmimo laikas:

I II III IV V
Priėmimo laikas  

 8.45 – 10.45 val.

Pietų pertrauka
11.30-12.00 val.

 

7.45 – 10.35 val.

12.55 – 15.00 val.

 Pietų pertrauka
11.30-12.00 val.

 –

7.45 – 11.35 val.

12.35 – 14.00 val.

 Pietų pertrauka
11.30-12.00 val.

7.45 – 13.00 val.

 Pietų pertrauka
11.30-12.00 val.