Specialioji pedagogė

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

Spec.pedagogės veiklos planas

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

  • Mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminis įvertinimas.
  • Pagalba įsisavinant nesuprastą mokomąją medžiagą.
  • Sutrikusių funkcijų lavinimas.
  • Pagalba adaptacijos sunkumų turintiems mokiniams.
  • Tėvų, mokytojų konsultavimas, metodinės pagalbos teikimas.

 

Specialioji pedagogė Rasa Valackaitė – Pranckūnienė

112 kabinetas

El. paštas: rasele.vp@gmail.com

Mob. tel. +37064035130

 

Gimnazijos specialiosios pedagogės priėmimo laikas:

I II III IV V
Priėmimo laikas 8:00 – 8:55 val.

13:40 – 16:30 val.

 

8:00 – 10:35 val.

12:00 – 16:30 val.

 

8:00 – 8:55 val.

9:50 – 11:30 val.

15:30 – 16:30 val.

 

9:50 – 10:50 val.

13:00 – 16:30 val.

 

8:00 – 16:30 val.