Psichologė

Gimnazijos psichologė: Rita Kulakauskaitė
232 kabinetas. El. p. pagalba.santara@gmail.com
Tel. nr. 837377539 (kviesti psichologę)

Psichologės veiklos tikslas – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis rūpintis saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje sudarymu.

Gimnazijos psichologė:

 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės poreikius;
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti;
 • Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokose stebėjimą;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos administracija, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narė;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą;
 • Organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.

Pas psichologą gali ateiti, kai:

 • pasijunti vienišas, nesuprastas,
 • nesutari su tau svarbiais žmonėmis,
 • trūksta pasitikėjimo savimi,
 • suabejoji gyvenimo prasme, kyla minčių apie savižudybę,
 • patiri rimtų sukrėtimų (avarija, artimųjų netektis, smurtas, tėvų skyrybos),
 • kažko labai nerimauji, bijai,
 • nebenori mokytis,
 • nori labiau pažinti save,
 • nežinai, kokia profesija Tau labiausiai tiktų,
 • turi klausimų ir nėra su kuo pasitarti…

Gimnazijos psichologės konsultacijų laikas:

Savaitės diena Priėmimo laikas Darbo laikas Pietų pertrauka Papildomos valandos

I

8.20 – 13.50

7.30-13.50
15.30-17.30
12.00-12.30

II

9.00 – 14.30 7.30-16.00 12.00-12.30 14.30-15.15

III

9.00 – 14.30 7.30-17.30 12.00-12.30 14.30-15.15

IV

9.00 – 14.30 7.30-15.40 12.00-12.30

V

____ 7.30-16.30 12.00-12.30

*galimas ir kitas laikas susitarus iš anksto.