Psichologė

Psichologės veiklos tikslas – stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis rūpintis saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje sudarymu.

Veiklos planas

Darbo laikas

Gimnazijos psichologė:

 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais;
 • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Atlieka aktualius gimnazijoje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į gimnazijos bendruomenės poreikius;
 • Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti;
 • Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokose stebėjimą;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos administracija, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narė;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą;
 • Organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.

 

Pas psichologą gali ateiti, kai:

 • pasijunti vienišas, nesuprastas,
 • nesutari su tau svarbiais žmonėmis,
 • trūksta pasitikėjimo savimi,
 • suabejoji gyvenimo prasme, kyla minčių apie savižudybę,
 • patiri rimtų sukrėtimų (avarija, artimųjų netektis, smurtas, tėvų skyrybos),
 • kažko labai nerimauji, bijai,
 • nebenori mokytis,
 • nori labiau pažinti save,
 • nežinai, kokia profesija Tau labiausiai tiktų,
 • turi klausimų ir nėra su kuo pasitarti…
Psichologinė pagalba gimnazijoje
Psichologė Ingrida Kavaliauskaitė i.kavaliauskaite05@gmail.com, 231 kab.
Pagalbos numeriai mieste
Psichologinės paramos ir konsultavimo centras 867322562, www.ppkc.lt , ppkcentras@yahoo.com
Kauno apskrities vyrų krizių centras 863681624, www.vyrukrc.lt, info@vyrukrc.lt
Moters pagalba moteriai 861840044, www.moters-pagalba.lt, info@moters-pagalba.lt
Krizių intervencijos centras 837424697
Pagalbos numeriai Lietuvoje
Vaikų linija 161111, www.vaikulinija.lt
Jaunimo linija 8 800 28 888, www.jaunimolinija.lt info@jaunimolinija.lt
Vilties linija 8 800 60 700, www.viltieslinija.lt  viltieslinija@gmail.com
Pagalbos moterims linija 8 800 66 366, www.moteriai.lt , kmn@moteriai.lt
Linija Doverija (pagalba teikiama rusų kalba) 8 800 77 277
Vaiko raidos centras 8 5 275 7564, www.vaikuligonine.lt, raida@santa.lt
Dingusių žmonių šeimų paramos centras 8 800 26 161, www.missing.lt