Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Asta Bubinienė
140 kabinetas
El. p. a.bubiniene@gmail.com

Veiklos planas

Mokyklinio ugdymo VSPS PLANAS 2017-2018 Santaros gimnazija

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos kryptys gimnazijoje:

  • Organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje.
  • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
  • Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Vertina mokyklos aplinkos atitikties ir ugdymo proceso atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
  • Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
  • Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.
  • Teikia pirmąją pagalbą.
  • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
I II III IV V
Darbas gimnazijoje 8.00-16.30 val.

Pietų pertrauka
12.00-12.30 val.

(Išskyrus pirmąjį mėn. pirmadienį)

___ ___

8.00-16.30 val.

Pietų pertrauka
12.00-12.30 val.

8.00-14.30 val.

Pietų pertrauka
12.00-12.30 val.