Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos specialistė – Ieva Malinauskaitė
Kontaktinis tel. +37067691859
Kontaktinis el.paštas ieva.malinauskaite@kaunovsb.eu

Darbo planas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos kryptys gimnazijoje:

  • Organizuoja ir įgyvendina pirminę sveikatos priežiūrą mokykloje.
  • Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
  • Teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
  • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
  • Vertina mokyklos aplinkos atitikties ir ugdymo proceso atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
  • Vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą.
  • Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.
  • Teikia pirmąją pagalbą.
  • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.
I II III IV V
Darbas gimnazijoje 8.00-14.30  – 8.00-14.30 8.00-14.30  –

Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30