Mokinių priėmimas

     Mokiniai į „Santaros” gimnaziją priimami ir klasių komplektai sudaromi vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 “Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu” ir
2019 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. T-25 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

     Vadovaujantis Kauno m. savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-68 prašymai pradėti mokytis 2019 – 2020 m.m. pradedami registruoti elektroniniu būdu arba teikiant tiesiogiai gimnazijos raštinėje nuo 2019 m. kovo 7 d. 12.00 val.
Jei asmuo pageidauja prašymą pateikti tiesiogiai, prašymai priimami gimnazijos raštinėje darbo dienomis 8.00 – 16.30 val. Informacija teikiama telefonu (8 37) 377539 arba el. paštu santarosvm@santara.kaunas.lm.lt

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

priemimasmok

Būsimų 1-ųjų (9) ir 2-ųjų (10) klasių mokiniams siūlome pasirinkti vieną iš ugdymo(si)  krypčių:

darbas

eksperimentineLingvistine

Ismaniuju

 

Lyderių universitetinė klasė

Lyderiu

Lyderiu1

   

 

 

 

 

Pirmumo teisė pradėti mokytis „Santaros“ gimnazijoje

     Pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį iš mokyklos aptarnavimo teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

     Į gimnaziją pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys Savivaldybės teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, mokymąsi ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

 

Planuojami klasių komplektai pagal programas

Klasė

Komplektų skaičius

Planuojamų priimti mokinių skaičius

Pagrindinio ugdymo programos II dalis

1 (9) gimnazijos klasė

6

155

2 (10) gimnazijos klasė

3

69

Vidurinio ugdymo programa

3 (11) gimnazijos klasė

4

91

4 (12) klasė

4

91

 

Gimnazijos uniforma

 Santaros-apranga-2018 Merginoms I – IV kl. Pilkas švarkas; juodas sijonas ( du modeliai); juodos kelnės; Balti marškiniai; aksesuaras pasirinktinai (raudonai pilkos spalvos: kaklaskarė, peteliškė, kaklaraištis); papildomai galima įsigyti pilką bluzoną su mokyklos logotipu.

Vaikinams I – IV kl. Pilkas švarkas; juodos kelnės; balti marškiniai; aksesuaras pasirinktinai (raudonai pilkos spalvos: peteliškė, kaklaraištis); papildomai galima įsigyti pilką bluzoną su gimnazijos logotipu.

Gimnazijos uniformą galima įsigyti: 8 TO GO parduotuvėse: PLC MEGA, Islandijos pl. 32 arba PC MOLAS, K. Baršausko g. 66A.

Priėmimo komisija ir jos darbo reglamentas

Prašymas dėl priėmimo

Dokumentai, kuriuos reikia pristatyti į gimnaziją

Aptarnavimo teritorijų žemėlapis

Motyvacinio laiško forma