Harvardo programos ir kursai

harvardas

 

KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS HARVARDO UNIVERSITETO PROGRAMOS/ KURSŲ EDX MOKYMOSI PLATFORMOJE INTEGRAVIMO Į DALYKŲ UGDYMO TURINĮ TVARKOS APRAŠAS

IT CSPO AP PROGRAMA

ANOTACIJA

 • CS50 –  supratimo technologija
 • Per paskaitas apie aparatūrą, internetą, daugialypę terpę, saugumą, programavimą ir žiniatinklio kūrimą suteikiama žinių apie šiandienos technologijas.
 • CS50 –  įvadas į kompiuterių mokslą
 • Temos apima abstrakciją, algoritmus, duomenų struktūras, kapsuliavimą, išteklių valdymą, saugumą, programinės įrangos inžineriją ir žiniatinklio kūrimą. Kalbos apima C, Python, SQL ir JavaScript bei CSS ir HTML. Problemų rinkiniai, įkvėpti realių biologijos, kriptografijos, finansų, teismo medicinos ir žaidimų sričių.

INTEGRACIJA

 • Praturtintas informacinių technologijų dalyko ugdymo turinys I – IV klasėse.

 

KALBŲ KURSAS

ANOTACIJA

 • Literatūros studijos – Šekspyras –  suteikia galimybę susipažinti su išsamesniu kūrinių analizavimu.
 • Retorikos kursas lavina kalbos įgūdžius.
 • Kursų metu įgyjama stilistinės žinios ir jų svarba, tekstų analizės ir interpretacijos įgūdžiai;
 • Kursai remiasi Harvardo universiteto dėstytojų patirtimi ir parengta medžiaga;

INTEGRACIJA

 • Praturtintas anglų kalbos dalyko ugdymo turinys II – IV klasėse.

 

A. EINŠTEINO KURSAS

ANOTACIJA

 • Albertas Einšteinas – XX a. revoliucionierius – kursas, skirtas X- XII  klasių mokiniams, siekiantiems įgyti kvantinės fizikos žinių. Kurse nagrinėjamas fotoefekto reiškinys, fotonų savybės, jų sąveikos su elektronais dėsningumai, branduolio ryšio energijos įtaka atomų stabilumui. Siekiama skatinti mokinių kūrybinį mąstymą pasitelkiant A. Einšteino gyvenimo faktus.

INTEGRACIJA

 • Praturtintas fizikos dalyko ugdymo turinys X- XII klasėse.
 • Tema „Fotoefektas“ – X klasė
 • Skyrius „Reliatyvumo teorijos pradmenys“ – XI klasė
 • Temos „Fotoefektas ir jo taikymas“, „Atomo branduolio ryšio energija“, „Šiluminis spinduliavimas“, „Bangos ir dalelės dvejopumas“ – XII klasė

 

DUOMENŲ VIZUALIZAVIMO KURSAS

ANOTACIJA

 • Duomenų vizualizavimo bus mokoma naudojant Harvardo kursus „Data Science: Visualization”. 
 • Kursai apima šias temas: R programavimo kalbos pagrindai;
 • Duomenų analizė;
 • Išskirčių, klaidų ir anomalijų duomenyse aptikimas;
 • Duomenų vizualizavimas;
 • Darbas su realiais duomenų rinkiniais.

INTEGRACIJA

 • Praturtintas matematikos dalyko ugdymo turinys I IT klasėje.

 

KINŲ FILOSOFIJOS KURSAS

ANOTACIJA

 • Kursas suteikia platų požiūrį į religijos, humanistinio ir socialinio mokslo studijas. Tai apima istorines studijas, šiuolaikinių bendruomenių etnografinius tyrimus, religijos psichologiją ir glaudų pagrindinių religinių tradicijų tekstų tyrimą.

INTEGRACIJA

 • Praturtintas dorinio ugdymo (tikybos) dalyko ugdymo turinys XI – XII klasėse
 • Senovės kinų filosofijos supratimas,  kaip gyventi geriau. XI klasė.
 • Savęs pažinimas, ritualo galia ir juslinio pasaulio suvokimas. XI klasė.
 • Mano asmeniniai veiksmai, kurie keičia pasaulį. Kinijos pamatinių vertybių aprašymas. XII klasė.
 • Konfucijaus, Laozi, Zhuangzi, Xunzi, Zhu Xi ir Sung filosofinės teorijos. XII klasė.

SERTIFIKATAI