Lyderių klubas

LYDERIŲ KLUBO VEIKLA

Vaikų savižudybės, patyčios ugdymo įstaigose ir mažas laimės indeksas – tai statistiniai rodikliai, kurie verčia nerimauti. Lietuvoje į žinių kaupimą orientuota mokslo sistema vis ryškiau atskleidžia vaikų ugdymo metodo spragas. Vadinamoji Z karta puikiai valdo technologijas ir geba įsisavinti informaciją, tačiau nepajėgia susidoroti su elementariais emociniais iššūkiais.
Lyderių klubo veikla siekiama ugdyti jaunųjų lyderių emocinį intelektą ir brandinti socialiai atsakingą asmenybę. Programos metodai padės mokiniams atpažinti emocinius, elgesio sutrikimus, tokius kaip pyktis, nerimas, „depresinis“ liūdesys, motyvacijos mokytis stoką, pasitikėjimo savimi trūkumą ar adaptacijos bendraamžių tarpe sunkumus ir mokys juos įveikti.
Klubo veikla tęsiasi nuo 2014 m. m.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas – ugdyti jaunųjų lyderių emocinį intelektą ir brandinti socialiai atsakingą asmenybę, gebančius kūrybiškai mąstyti, siekti užsibrėžto tikslo, efektyviai spręsti iškylančias problemas.

Uždaviniai:
1. Ugdyti mokinių socialinius įgūdžius: bendravimo, jausmų ir emocijų atpažinimo, streso valdymo.
2. Stiprinti pasitikėjimą savimi, empatijos jausmą, ugdyti saviguodos gebėjimą;
3. Supažindinti su emocinio intelekto svarba ir jį lavinti;
4. Ugdyti karjeros planavimo gebėjimus;
5. Reflektuoti savo patirtį.

DALYVIŲ CHARAKTERISTIKA

Lyderių klube dalyvauja 22 mokiniai (1-3 klasių), iš kurių 5 mokiniai mokosi kitose mokyklose. Veikloje dalyvauja labai gerai ir gerai besimokantys mokiniai, motyvuoti ir gabūs, iniciatyvūs, veiklūs ir žinantys ko nori.

METODAI

Veikla įgyvendinama taikant netradicines mokymo formas. Taikomi metodai: praktiniai užsiėmimai, diskusijos, žaidimai, idėjų generavimas, video filmai, testai ir pan. Visi užsiėmimai sudaryti iš trijų pagrindinių dalių: įvadinės (praėjusio užsiėmimo aptarimas), darbo (dėmesys sutelkiamas į užsiėmimo temą, iškeltus tikslus ir grupės dinamiką) ir aptarimo (refleksijos).
Už lyderių klubo veiklą atsakingos: gimnazijos psichologė ir socialinė pedagogė.