Valgykla

Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje

Dėl nemokamo maitinimo skyrimo kreiptis į socialinę pedagogę Jolantą Stankūnienę, 109 kabinetas

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarka

Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas