Gimnazijos vadovai

Direktore
Direktorė
 ASTA KARLIENĖ
 Tel.: +37037377539
 El. paštas: astakarliene@yahoo.com
 Gyvenimo aprašymas
 • Nuo 2015 m. –  Kauno „Santaros“ gimnazija, direktorė.
 • 2015 – 2020 m. Švietimo aprūpinimo centras, švietimo konsultantas.
 • 2014 m. „Baltic Legal Solutions Lietuva“,  švietimo ekspertas.
 • 2013 – 2015 m. Kauno A. Stulginskio mokykla-DC, ugdymą organizuojanti skyriaus vedėja.
 • 2012 – 2013 m. Kauno Rokų vidurinė mokykla,  direktoriaus  pavaduotoja ugdymui.
 • 2012 – 2015 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, projekto „Alternatyvusis ugdymas“ mokymo kuratorė.
 • 2010 – 2012 m. Kauno Rokų vidurinė mokykla, chemijos vyr. mokytoja.
 • 1991 – 1996 m. Kauno Jurgio Dobkevičiaus vidurinė mokykla, chemijos mokytoja.
 • 2012 – 2014 m.  Institute for Productive Learning in Europe (IPLE), educator of productive learning.
 • 2004 – 2006 m. Kauno technologijos universitetas, vadybos ir verslo administravimo magistro   kvalifikacinis laipsnis, specializacija – personalo vadyba.
 • 1986 – 1991 m. Vilniaus pedagoginis institutas, Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo diplomas. Chemijos ir taikomųjų darbų specialybė, suteikta vidurinės mokyklos chemijos ir taikomųjų darbų mokytojos kvalifikacija.
Deimante
Direktorės pavaduotoja ugdymui
 DEIMANTĖ KARALIŪTĖ
 II vadybinė kategorija
 Tel.: +37037377532
 El. paštas: santarosgimnazijadeima@gmail.com
 Gyvenimo aprašymas
 • 2001 – 2016 m. Kauno „Santaros“ gimnazija, lietuvių kalbos mokytoja.
 • 2006 – 2017 m. Kauno „Santaros“ gimnazija, direktorės pavaduotoja ugdymui.
 • 2011 – 2017 m. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, išorės vertintoja.
 • 1999 – 2001 m. Kauno „Rasos“ gimnazija, lietuvių kalbos mokytoja, gimnazijos laikraščio „Trys pelėdos“ redaktorė, Maironiečių organizacijos gimnazijoje vadovė.
 • Kauno technologijos universitetas. 2000 – 2002 m. Edukologijos magistras, specializacija švietimo vadyba.
 • Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. 1997 – 1999 m. Kalbotyros magistras, specializacija lietuvių kalba.
 • Kauno Vytauto Didžiojo universitetas. 1993 – 1997 m. Lietuvių kalbos ir literatūros bakalauras.
 • Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla. 1989 – 1993 m. Ikimokyklinis auklėjimas .
 • Mokytojo kvalifikacinė kategorija – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 2005 m.
 • Kauno Vytauto Didžiojo universiteto verslo administravimo gretutinės specialybės pažymėjimas, 1997 m.
 • AMES Intermediate (B1 Threshold) anglų kalbos pažymėjimas, 2010 m.
Daskus-170x250
Direktorės pavaduotojas ugdymui
 GINTAUTAS DAŠKUS 
 III vadybinė kategorija
 Tel.: +37037377550
 El. paštas: gdaskus@gmail.com
 Gyvenimo aprašymas
 • 2018 – Kauno „Santaros“ gimnazija, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 • 2016 – Kauno „Santaros“ gimnazija, technologijų mokytojas.
 • 2014 – 2015 – Kauno „Žiburio“ pagrindinė mokykla, laikinai einantis direktoriaus pareigas.
 • 2000 – 2016 – Kauno „Žiburio“ vidurinė mokykla, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 • 1998 – 2016 – Kauno „Žiburio” vidurinė mokykla, technologijų mokytojas.
 • 1994 – 1998 – UAB „Pintinė”, direktoriaus pavaduotojas.
 • 1986 – 1994 – I-oji mokykla-internatas, darbų mokytojas, visuomenei naudingo darbo instruktorius.
 • 1982 – 1986 – 52 VPTM, gamybinio mokymo meistras.
 • 1999 – Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys.
 • 2004, 2005-2006 – PPRC vadybos skyrius, kursas „Kandidatų į ugdymo įstaigų vadovus rengimas vadybinei veiklai“.
 • Mokytojo kvalifikacinė kategorija – mokytojas metodininkas.
 • 1977 – 1982 – Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikacija.
Romas
Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams
 ROMAS ALEKSANDRAVIČIUS
 Tel.: +37037377532
 El. paštas: alexromas6@gmail.com
 • 1995 – 2017 m. Kauno „Santaros“ gimnazija, šokių mokytojas.
 • 2015 – 2017 m. Kauno „Santaros“ gimnazija, direktorės pavaduotojas ūkio reikalams.
 • Kauno technologijos universitetas (KPI) 1982 m. Inžinierius – mechanikas.
 • Lietuvos sportinių šokių federacija (LSSF) 1995 m. Šokių mokytojas.
 • Lietuvos edukologijos universitetas 2007 m. Pedagogika.
 • Marijampolės kolegija. Šokio pedagogika.