Svarbi informacija

Nuo rugsėjo ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose vyksta kontaktiniu būdu, laikantis saugumo reikalavimų.

https://mokyklabecovid.lt

kontaktines-pamokos

Kauno m. savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“, rekomenduoja visiems Kauno m. bendrojo ugdymo įstaigas lankantiems mokiniams dalyvauti testavime savikontrolės metodu greitaisiais SARS-Cov-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas). 

Vadovaujantis gimnazijos direktorės 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-107 „Dėl Kauno „Santaros“ gimnazijos mokinių testavimo koordinavimo ir vykdymo“ rugsėjo 20 d. pradedamas mokinių testavimas savikontrolės metodu. Dokumentas čia.

 Iki rugsėjo 10 d. visi pageidaujantys mokiniai privalo pristatyti tėvų sutikimą

Kilus klausimams prašome konsultuotis telefonu su Kauno ‚Santaros“ gimnazijos sveikatos priežiūros specialiste Ieva Malinauskaite, tel. Nr. +370 611 90011

svarbi info-covid

„Informuojame Jus, kad nuo 2021 m. rugsėjo 23 d. pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys izoliacijos po kontakto su teigiamu Covid-19 ligos atveju tvarką (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. V-2142 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl asmenų, sergančių Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga Covid-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“).

Atsižvelgiant į minėtame teisės akte patvirtintus pasikeitimus ir siekiant užtikrinti kontaktinį ugdymą, vaikams, kurie ugdymo įstaigoje kontaktavo su teigiamu Covid-19 ligos atveju, nereikės 10 dienų izoliuotis, jeigu vaiko atstovai sutiks, kad teisės akte numatytu periodiškumu vaikai testuotųsi savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais.

Jeigu vaiko atstovai nesutiks, kad vaikas testuotųsi, tuomet vaikas 10 dienų turės izoliuotis. Izoliaciją galima bus susitrumpinti ne anksčiau, kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas Mobiliame punkte Jonavos g. 51A).“

savitikra (4)