Savanorystė

PATVIRTINTA
Kauno “Santaros” gimnazijos direktoriaus
2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V1-117

KAUNO „SANTAROS“ GIMNAZIJOS SAVANORYSTĖS KLUBO NUOSTATAI

I. VEIKLOS TIKSLAI IR PRINCIPAI

 1. Savanorystės klubo pagrindinis tikslas:
 • motyvacija – asmeninis noras ir įsitraukimas;
 • darbas atliekamas ne sau ar savo artimiesiems, bet kitam asmeniui arba organizacijai;
 • ne piniginis atlyginimas.
       NESVARBU:        SVARBU:
 • kiek tau metų
 • kokį turi išsilavinimą
 • kokios tu tautybės
 • kokį darbą tu dirbi
 • kaip tu atrodai
 • kad nori padėti kitiems
 • tiki savanorystės idėja
 • gali skirti savo jėgų ir laiko geram tikslui
 • nori tobulėti ar bent jau prasmingo laisvalaikio
 • kad galėtum prisiimti teisinę atsakomybę

2. Kauno „Santaros“ gimnazijos Savanorystės klubas (toliau – Klubas) aktyviai dalyvauja įvairiuose pilietiniuose ir visuomeniniuose projektuose.
3. Klubas savo veikloje vadovaujasi demokratiškumo,  pagarbos pažiūrų ir  nuomonių įvairovės  principais.

II. SAVANORYSTĖS KLUBAS: NARYSTĖ, STRUKTŪRA IR VALDYMAS

4. Savanoriška veikla yra neapmokama. Tai kiekvieno mokinio visiškai laisvai pasirinktas veiksmas (nesitikint jokios finansinės naudos), didinantis bendrąjį gėrį ir atliekamas ne šeimos narių ar draugų naudai.

5. Savanorystės klubo veikloje gali dalyvauti ir sprendimus priimti visi Kauno „Santaros“ gimnazijos mokiniai.

6.Narystė Savanorystės klube yra savanoriška. Dalyvavimas Klubo susirinkimuose, kituose Klubo organizuojamuose renginiuose  yra paremtas tik savanorišku ir laisvu apsisprendimu bei solidarumu.

7.Savanorystės klubo veiklą organizuoja klubo vadovas bei nariai.

Gyvūnų prieglaudoje VšĮ „Penkta koja“ (Linksmakalnyje).

Pagalba-2017-12-1

Savanorystė “Maisto banko” akcijose.

Maisto bankas

Pagalba zoologijos sodo gyvūnams.

Zoologijos sodas_1

3E kl. mokinė Paulina Sakalauskaitė yra visuomeninės organizacijos “Darom” Ambasadorė. www.mesdarom.lt

Darom ambasada