Ugdymas karjerai

Už karjeros ugdymą gimnazijoje atsakingos

 

Psichologė Indrė Kazlauskaitė – Nefė

238 kabinetas, El. p. psichologe.indre@gmail.com
Tel. Nr. 8-37-377539 (kviesti psichologę)

 

Informacinio centro vadovė Jurgita Mižutavičienė

234 kabinetas, El. p. jurgita_a2003@yahoo.com

Tel. +370 648 78434

 

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Veiklos:

 • Teikia mokiniams ir jų tėvams individualias konsultacijas karjeros klausimais;
 • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

Galiu Tau padėti, jeigu:

 • nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, pomėgius, stipriąsias puses ir t.t.);
 • nežinai, ką nori veikti baigęs mokyklą;
 • abejoji savo pasirinkimais;
 • nežinai kokius dalykus pasirinkti mokytis ir kokius egzaminus laikyti;
 • nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • nori surinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;
 • reikia susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;
 • nori sukurti CV, motyvacinį laišką, karjeros planą.

 

Darbas paremtas:

Ugdymo karjerai programa 2014 m.
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas 2016-2017 m. m.
Karjeros ugdymo veiklos planas gimnazijoje 2016-2017 m. m.
Naudingos nuorodos susijusios su profesiniu pasirinkimu.