Ugdymas karjerai

Už karjeros ugdymą gimnazijoje atsakingos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Daškus, 126 kab., el.p. gdaskus@gmail.com Telefonas: +370 610 01201

Psichologė, 238 kab.

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Veiklos:

 • Teikia mokiniams ir jų tėvams individualias konsultacijas karjeros klausimais;
 • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

 

Galiu Tau padėti, jeigu:

 • Nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, pomėgius, stipriąsias puses ir t.t.);
 • Nežinai, ką nori veikti baigęs mokyklą;
 • Abejoji savo pasirinkimais;
 • Nežinai kokius dalykus pasirinkti mokytis ir kokius egzaminus laikyti;
 • Nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • Nori surinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;
 • Reikia susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;
 • Nori sukurti CV, motyvacinį laišką, karjeros planą.

 

Darbas paremtas:
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas
Ugdymo karjerai veiklos planas
Naudingos nuorodos susijusios su profesiniu pasirinkimu

TINKLARAŠČIO nuoroda: http://karjerosugdymocentras.blogspot.lt/