Ugdymas karjerai

Karjeros specialistas
Deividas Stanionis

El. paštas
Stanionis1@gmail.com

Kabinetas: 227

Karjera –  žmogaus gyvenimo kelias (pagal lot. ,,carraria“ ), kurį kuriame patys.   Stebint besikeičiantį pasaulį, mus supančią aplinką drąsinu ieškoti savojo kelio savosios svajonės link.

Kviečiu gimnazistus, jų tėvus/globėjus bei mokytojus pokalbiui, diskusijai. Konsultacijų metu per savęs pažinimą išmoksime  išsigryninti ateities viziją, o susipažinę su naujausia Lietuvos bei užsienio aukštųjų, profesinių mokyklų studijų programomis, priėmimo sąlygomis, nusistatę prioritetus  susidėliosime  individualų ugdymosi planą. Kartu ieškosime tinkamiausio sau sprendimo pasirenkant profesiją, studijų kryptį bei formą.

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Trečiadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis –  – 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Naudingos nuorodos:

Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė: http://www.mukis.lt/lt/pradzia.html
Informacija apie studijas ir profesines mokyklas: http://www.lamabpo.lt/
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija bei naujienos: http://www.smm.lt/
Informacija apie mokymosi galimybes Lietuvoje: https://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx
Informacija apie studijas užsienyje: http://www.kastu.lt/
Informacija dėl egzaminų: https://www.nsa.smm.lt/
Profesinio informavimo ir konsultavimo centras  http://www.euroguidance.lt/
Užimtumo tarnybos programa jaunimui: https://uzt.lt/jaunimui/17

Už karjeros ugdymą gimnazijoje atsakingos

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Gintautas Daškus, 126 kab., el.p. gdaskus@gmail.com Telefonas: +370 610 01201

Psichologė, 238 kab.

Pagrindinis teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Veiklos:

 • Teikia mokiniams ir jų tėvams individualias konsultacijas karjeros klausimais;
 • Organizuoja profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);
 • Teikia karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai mokyklos bendruomenei;
 • Supažindina mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;
 • Supažindina su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais).

 

Galiu Tau padėti, jeigu:

 • Nori geriau pažinti save (interesus, vertybes, gebėjimus, pomėgius, stipriąsias puses ir t.t.);
 • Nežinai, ką nori veikti baigęs mokyklą;
 • Abejoji savo pasirinkimais;
 • Nežinai kokius dalykus pasirinkti mokytis ir kokius egzaminus laikyti;
 • Nori geriau susipažinti su pasirinkta profesine sritimi;
 • Nori surinkti informaciją apie aukštąjį mokslą, susipažinti su įvairiomis profesijomis;
 • Reikia susipažinti su įvairiomis internetinėmis svetainėmis ir atsirinkti darbo, praktikos ir savanorystės pasiūlymus;
 • Nori sukurti CV, motyvacinį laišką, karjeros planą.

 

Darbas paremtas:
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas
Ugdymo karjerai veiklos planas
Naudingos nuorodos susijusios su profesiniu pasirinkimu

TINKLARAŠČIO nuoroda: http://karjerosugdymocentras.blogspot.lt/